KÖANMÄLAN

Om du vill anmäla ditt barn till vår verksamhet, ber vi dig att fylla i nedanstående köanmälan.
När din anmälan har tagits emot av förskolan kommer du kommer att erhålla en skriftlig bekräftelse av vår kö-ansvarige. Den huvudsakliga antagningen sker på hösten.