FÖRÄLDRAKOOPERATIV

Föreningen Montessoriskolan Majblomman är ett föräldrakooperativ som startade hösten 1986. Verksamheten bygger på ett aktivt och nära samarbete mellan personal och föräldrar för att ständigt kunna utveckla och förbättra verksamheten. Den pedagogiska verksamheten leds av rektorn medan förskolans styrelse består av föräldrar. Vi föräldrar hjälper även till med diverse saker för att personalen skall kunna engagera sig så mycket som möjligt i barnen.

 

Fixardagar Och Stämma

Samtliga föräldrar samlas på förskolan  2 ggr per år, vanligtvis en lördag under april respektive oktober. Under dessa dagar fixas och åtgärdas saker på förskolan. 

I anslutning till fixardagarna hålls föreningsstämma där formella beslut fattas.

Tvätt Och Källsortering

Varje familj har ansvar för tvätt och källsortering 1-2 ggr/termin på stora avdelningen och 2-3 ggr/termin på lilla avdelningen. Källsorteringen är 1-2 bärkassar med återvinning. Tvätt är mindre än 1 bärkasse med handdukar mm. som tas hem på fredag och återlämnas följande måndag.

Storstädning

Varje familj är med på ca 1 storstädning per termin. Vanligtvis en vardagskväll då 6 st familjer samlas och storstädar förskolan ca 2-3 timmar. Övrig löpande städning sköts av personal på förskolan.

 

Styrelse

Styrelsen består av fem föräldrar, och många av familjerna deltar därför någon gång under barnens tid på Majblomman i styrelsen. Inflytandet över verksamhetens utformning innebär en unik möjlighet till delaktighet i barnens förutsättningar på förskolan. Styrelsemöte äger rum en gång per månad, och medverkar även förskolans rektor.

Trivselgrupp

Några familjer tillhör föreningens trivselgrupp. De ansvarar för mat vid fixardagar och övriga aktiviteter några gånger under året.

Föräldradagar

Under två studiedagar, en på hösten och en på våren samlas de föräldrar och barn som vill för en gemensam dagsutflykt planerad av trivselgruppen. Detta brukar vara mycket uppskattat och ett bra sätt att lära känna andra föräldrar och barn.