OM OSS

Föreningen Montessoriskolan Majblomman är ett föräldrakooperativ som startade hösten 1986. Förskolan har idag plats för 22 barn i åldrarna 3-6 år samt 12 barn på småbarnsavdelningen för åldrarna 1-2 år.

 

Montessori  

Majblomman är en ideell förening vars mål är att bedriva högkvalitativ och stimulerande barnomsorg enligt Maria Montessoris principer.

Föräldrakooperativ

Verksamheten bygger på ett aktivt och nära samarbete mellan personal och föräldrar för att ständigt kunna utveckla och förbättra verksamheten.

Läge     

Majblomman ligger naturskönt, nära Gottskär i Onsala. Skolan består av två hus och har tillgång till stora lek- och grönområden i direkt anslutning till lokalerna.